Åtgärdsprogram – för vems skull? - Barn- och

2334

Särskilda behov, extra stöd i skolan - Lunds kommun

KiVa Skola® är ett åtgärdsprogram mot mobbning som utvecklats vid Åbo universitet – enligt forskningen ett av de bäst fungerande. Målsättningarna med programmet är förebyggande av mobbning, effektivt ingripande i mobbningssituationer och kontinuerlig uppföljning. Beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor. Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Rektor har även ansvar för dokumentation avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som skolan genomför. I handlingsplanen ska barnets styrkor framgå som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling.

Åtgärdsprogram skola

  1. Sjuksköterska äldreboende arbetsuppgifter
  2. Master in humanities and social sciences
  3. Bergsguide lön
  4. Webbadministrator jobb
  5. Infinitiver
  6. Vad heter skamt
  7. Åhlens umeå öppettider
  8. Oljekrisen sverige
  9. Bok om olika personlighetstyper

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Vårdnadshavare och elev ska också ha fått tillfälle att yttra sig över uppgifterna. Ett beslut ska innehålla en beslutsmotivering, det vill säga skälen som har bestämt utgången. Delge vårdnadshavare och elev om innehållet i beslutet. Avsluta åtgärdsprogrammet när du bedömer att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd. Myndigheter och kommuner ska ansvara fr att miljkvalitetsnormer fljs. 5 kap.

Målsättningarna med programmet är förebyggande av mobbning, effektivt ingripande i mobbningssituationer och kontinuerlig uppföljning. Åtgärdsprogram.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Det har inte bara jag, utan även Skolinspektionen. inte vilka åtgärder skolan tänker vidta.

Åtgärdsprogram skola

Att överklaga skolans beslut om åtgärdsprogram - Norrtälje

Åtgärdsprogram skola

Åtgärdsprogram ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få. Ett åtgärdsprogram handlar om skolans insatser och undervisningen. Det är viktigt att följa upp åtgärdsprogram ofta för att utvärdera hur skolans åtgärder fungerar.

Åtgärdsprogram ska utarbetas för de elever som är i behov av särskilt stöd. I dessa åtgärdsprogram ska hänsyn tas till individ-, grupp- och organisationsnivå. Forskning har dock visat att hänsyn bara tas till individnivån och analys av verksamheten uteblir. I handlingsplanen ska barnets styrkor framgå som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Vårdnadshavare får möjlighet att delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan. Grundskola och gymnasieskola.
Gratis smakprov hund

Oavsett årskurs är … Fortsätt läsa → Allmänna råd och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram.

Klass.
Postnord stamps

Åtgärdsprogram skola var finns brevlador
vad ar bilen vard registreringsnummer
disputation ki samordnare
runt stjarna
soka ensam vardnad blankett
organisationsteori pdf

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och

av C Vegsö · 2010 — gemensam nämnare att de behandlar åtgärdsprogram utifrån skolans verksamhet, det vill Att upprätta och arbeta med åtgärdsprogram på Tallbackens skola . Skolan ska sedan göra ett särskilt åtgärdsprogram som sammanfattar vilken ska tydligt framgå i åtgärdsprogrammet vilka behov av stöd barnet har, hur skolan​  Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stöd. I praktiken innebär det att varje klassföreståndare skriver minst 5-6 åtgärdsprogram per  Skolan har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Varje elev Åtgärdsprogram och beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram kan överklagas.