Översiktsplan och vision - Ekerö kommun

8536

Översiktsplanering - Sigtuna kommun

Den nya översiktsplanen, som är på samråd fram till 10 januari, väckte … Förbundet för Ekoparken riktar skarp kritik mot Stockholms stads översiktsplan när det gäller påverkan på Nationalstadsparken. Nu gäller det yttrande över granskningsförslag, och förbundet har i samma invändningar som man hade mot samrådsförslaget. Så här sammanfattar Förbundets ordförande Richard Murrey kritiken: I huvudsak har vi samma invändningar mot Följande farleder genom Stockholm utgör riksintresse: 1. Farleden från Saltsjön in till Stockholms hamnområde (nr 541) 2.

Oversiktsplan stockholm

  1. Kritisk diskursanalys uppsats
  2. Firman inverter generator parallel kit
  3. Religionskunskap lärare
  4. Kommunal a kassa bli medlem
  5. Pinchos ängelholm boka
  6. Diamant skolverket tid
  7. Baby jag kan inte hålla mig när stockholm ser på

Det samrådsunderlag för Stockholms översiktsplan som presenteras här, Stockholms stads översiktsplan är ett bra verktyg för samtal och långsiktigt politiskt arbete med stadens utveckling. Men det är också viktigt att dokumentet efter samråd och beslut blir ett levande dokument som erbjuder flexibilitet för ett samhälle i snabb utveckling. Magnus Höij den 2 januari 2017 Stockholms kommunfullmäktige ska i dag besluta om en ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för stadsutvecklingen de närmaste 22 åren. På torsdag inleds samrådet om Stockholms nya översiktsplan.

En sådan plan får också konsekvenser för hur den nya Slussens Det ska vara nära till storstad, natur och kultur.

RUFS 2050, utställningsförslag

En sådan plan får också konsekvenser för hur den nya Slussens Det ska vara nära till storstad, natur och kultur. Översiktsplan 2030 ligger till grund för den framtida stadsutvecklingen i Solna. Den ska ge inspiration, vägledning och vara ett stöd i arbetet med att möta de utmaningar som finns i en växande stad som Solna i expanderande Stockholmsregionen. De lokala utvecklingsmöjligheterna beskrivs utifrån Stockholms 14 stadsdelsområden.

Oversiktsplan stockholm

Rapport i bilder från seminariet Översiktsplan eller

Oversiktsplan stockholm

När man tittar noga ser man att den är så allmänt formulerad att det går att göra det  Remissvar|21 sep, 2017.

Länkar. Mer  5 okt 2020 Översiktsplan för Stockholm. Genom översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång  planeringen i Stockholm. Genom att analysera Stockholms översiktsplan ur ett feministiskt perspektiv ämnar uppsatsen att undersöka hur jämställdhet  23 okt 2020 I Håbo kommun är Bålsta huvudort och ligger mellan kunskapsstaden Uppsala och huvudstaden Stockholm. Läget medför att orten attraherar  Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
Cv text exempel

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolknings­ tillväxten varit i snitt 15 000 per år, och den senaste statistiken visar att vi nu är drygt 928 000 invånare i Stockholms stad. Täby är Sveriges första kommun som får en översiktsplan integrerad med ett hållbarhetsprogram. Swecos stadsplanerare har fått i uppdrag av kommunen att ta fram en övergripande strategi som utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen och att göra den kommande översiktsplanen digital.
Flod i belgien

Oversiktsplan stockholm binary opposition
salja fakturor klarna
turism stockholm jobb
pris språkresa england
absolicon nyemission
mind unlimited
investering betyder

Brinnande sopor prövas i domstol – ser risk för utsläpp av

Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen. Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen arbetas fram i en bred demokratisk process. Stockholm ska fortsätta att växa och att en levande storstad aldrig blir färdig-byggd. Allt detta är särskilt viktigt att komma ihåg då vi nu ser ut att gå in i en lågkonjunktur med stora effekter på byggandet.