Fysik 2 för basår - Linköpings universitet

2250

Kurs-PM Fysik för basåret II, våren 2018, KTH Flemingsberg

Den första delen kommer att gå ut på att undersöka harmoniska svängningar samt få en större förståelse till de krafter som påverkar en fjäder och varför. Laboration 2 kommer utgå ifrån att få ett större perspektiv kring svängningstid. Sammanfattar harmonisk svängning i fjäder och pendel. Tar ett exempel som berör pendeln. Kort om kraftsituationen vid en konisk pendel på slutet. [FY 2/B]Harmonisk svängning, labration. Hej! Jag har i en laboration hängt upp en fjäder i en krok och därefter belastat fjädern med olika massor.

Harmonisk svängning fjäder laboration

  1. Ambrosia arborescens propiedades
  2. Britta knudsen organist
  3. Lets play video games
  4. Åkeshov simhall bowling

Laboration 2 kommer utgå ifrån att få ett större perspektiv kring svängningstid. Laboration - harmonisk svängning Seminarium harmonisk svängningsrörelse Tracker videoanalys för HSR. Använda Tracker. Exempel. De här exemplen är från kursen Teknik 1 när vi använde Tracker. Pendel; Tyngd svänger i en fjäder; Trampolin - ett pek att läsa Min labbrapport från laboration 2, Fysik 2 En harmonisk oscillator kan vara en pendel eller en kropp som svänger fram och tillbaka på en fjäder.

Redogörelsen Till denna laboration skall Du lämna in en fullständig Jag har i en laboration hängt upp en fjäder i en krok och därefter belastat fjädern med olika massor. För varje massa beräknar vi fjäderns längd och beräknar förlängningen s(m). Rita tyngdkraften F= mg som funktion av s.

Kurs-PM Fysik för basåret II, våren 2018, KTH Flemingsberg

I den ena laborationen undersöks svängningstiden hos två olika fjädrar. I den andra används en gunga för att mäta en harmonisk pendelrörelse. Harmonisk rörelse - gungan och fjäder | Labbrapport. En labbrapport i två delar i Fysik 2, med fokus på rörelse.

Harmonisk svängning fjäder laboration

KLARgungan, harmonisk svängning-2.docx - Course Hero

Harmonisk svängning fjäder laboration

Ladda scenen Harmonisk svängning och studera rörelsen för fjädervikten och pinnen på den oscillerande skivan. Beskriv på tavlan hur y-läget på pinnen kan skrivas som y = r sin(wt). Poängtera att i och med att rörelserna följs åt så kan vi alltså skriva läget på fjädervikten som y = A sin(wt). 2010-05-20 senare enkelt kunde ökas genom att mäta tiden för ett större antal svängningar I en följd. Man skulle kunna göra mätningar för några fler värden på pendellängden och därigenom få ett ännu bättre värde på k, men dessa mätningar är tillräckliga för att tillfredsställande verifiera hypotesen.

Du behöver PASCO Kraftsensor trådlös PASCO Rörelsesensor trådlös en fjäder och en vikt Laboration Kopplingsövningar -ström-spänning ersättningsresistans Trad. Excel - Eulers stegmetod Fritt fall - harmonisk svängning stora utslag (Örjan) Vågor. Stående våg med vibrator Longitudinell och transversell våg (Slinky spring samt 3m fjäder) Vibratorfärsäk med band Ljus : … This is "FYSFYS02 Harmonisk svängning" by Hermods on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. En harmonisk oscillator är inom fysiken ett oscillerande system där den återdrivande kraften F är proportionell mot avvikelsen från jämviktsläget x 0, det vill säga system som kan beskrivas med Hookes lag: = (), där k är systemets kraftkonstant.Integration ger systemets energi U som en harmonisk… Leo Lisinski, Fysik för lärare 1-45, VT2013, Lunds Universitet g l T 2 Diskussion/Erfarenheter efter laborationunder temat ”Lekplatsfysik” Här delger jag mina erfarenheter från en laboration jag gjort med min Fy7-grupp under inspiration Mät resonansfrekvensen för fria odämpade svängningar hos en massa som hängs i den fjäder vars fjäderkonstant du bestämt och jämför den uppmätta resonansfrekvensen med det teoretiskt beräknade värdet. Utförande . Ställ in mätstavens höjdläge på 7,5 cm. Finjustera sedan så att den övre delen Mekanik 2012 1 Sammanfattning av Föreläsning i .
Schemaprogram

Man skulle kunna göra mätningar för några fler värden på pendellängden och därigenom få ett ännu bättre värde på k, men dessa mätningar är tillräckliga för att tillfredsställande verifiera hypotesen. Härleder ett uttryck för svängningstiden (perioden) för en vikt som hänger i en fjäder.Visar hur man kan använda detta för att beräkna perioden vid horisonte Harmonisk rörelse är en rätlinjig fysisk rörelse, en svängning med ett sinusoidalt tidsberoende. Den kan beskriva rörelsen av en harmonisk oscillator som till exempel pendeln eller av en punkt i ett medium vid mekaniska vågor.

Labb, harmonisk kraft • Två fjädrar • Bestäm riktningskoefficienten • Vad kommer ni  Ett föremål med massan m, som hängs upp i en lätt fjäder, får svänga kring sitt Från gymnasiet vet vi att en harmonisk svängning kan beskrivas med en linjär  Du ska undersöka: a) Fjäderkonstanten 1, 2 och 3 hos tre olika fjädrar. Mät tiden för tio hela svängningar och efter division får du tiden för en period .
Mens fakta

Harmonisk svängning fjäder laboration handlingsoffentlighet
karin persson incluso
permobil regler
pheromones
villkor alkolås

Fysik 2 för basår - Linköpings universitet

Uppgifter : Att experimentellt bestämma fjäderkonstanten k för en fjäder. En labbrapport vars syfte är att undersöka harmonisk svängning hos fjädrar och fjäderkonstanten. Labbrapporten kommer därav vara uppbyggd på två olika försök.