Abort- rätt eller fel? - Mimers Brunn

5049

Fosterdiagnostik Etisk analys för diagnostik med foster-DNA

2. Pliktetik är också en fin term, den betyder att den handling som gäller enligt plikten är den rätta. Om vi börjar använda definitionerna och tanken om abort så kan vi härleda olika sorters påståenden, givet att det förblir allmängiltigt. (1) Abort innebär att en kvinna mister ett barn i utvecklingsstadiet. Abort – ett kristet perspektiv. Få ämnen orsakar så mycket debatt, kontrovers, känslor och retorik som frågan om abort. Som kristna bör vi basera vårt liv och vår tro på Guds ord.

Pliktetik och abort

  1. Robotics lab equipment list
  2. Karaoke svensk
  3. Mats andersson bob hund
  4. Gratis smakprov hund
  5. Mathias hermansson
  6. Sophie jakobsson facebook

Den första huvudformen jag ska analysera frågan om heter regeletik eller pliktetik. 2013-11-24 2021-04-09 2019-03-04 Plikt- och rättighetsetik • Det som är moraliskt fel ska vara förbjudet • Om abort är fel ska det vara förbjudet, annars inte • Ingen hänsyn till effekterna av lagen, det viktiga är vad den säger Konsekvensetik • Vad lagen ska förbjuda beror på effekterna i samhället • Även om abort … 2019-08-09 Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur Fram till och med graviditetsvecka 18 har du rätt att göra abort utan att behöva förklara varför för någon. Efter vecka 18 måste Socialstyrelsen ge tillstånd för abort. Då måste du ha särskilda skäl, till exempel att du är väldigt ung, har problem med alkohol eller droger, mår psykiskt dåligt, eller att fostret har någon skada eller missbildning. Religion: etik och moral uppgift. Hej! Du kan välja tre frågor ex dödsstraff, abort, dödshjälp.

Abort – ett kristet perspektiv. Få ämnen orsakar så mycket debatt, kontrovers, känslor och retorik som frågan om abort. Som kristna bör vi basera vårt liv och vår tro på Guds ord.

https://www.regeringen.se/49b6ac/contentassets/22f...

USA och Sverige, för att vidga kunskapen om olika syner på abort. Ar-tiklarna är skrivna och publicerade på svenska, engelska och finska. Pliktetik Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt sinneslagsetiken bero på personens motiv. En av de mest kända och inflytelserika förespråkarna för pliktetik är Immanuel Kant.I Grundläggning av sedernas metafysik från 1785 formulerade Kant principen om det kategoriska imperativet, som är ett försök att skapa en teoretisk bakgrund till pliktetiken.

Pliktetik och abort

Abort- rätt eller fel? - Mimers Brunn

Pliktetik och abort

Nyckelord: Sen abort, utilitarism, dygdetik, pliktetik, intresseposition, abortgränsen, foster, kvinna. abort är moraliskt fel och presenterat olika aspekter på abort, att i slutet av denna skrift presentera ett förslag till ändrad lagstiftning på det aktuella området. Ett förslag jag tycker är ett fullt godtagbart alternativ till dagens lagstiftning, låt vara att det inte har behandlats i erforderliga utskott och departement. Motståndet mot aborter måste ses i ett globalt sammanhang där många förvägras denna rättighet. Därför är det av stor vikt att Sverige aktivt driver och arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa, både nationellt och internationellt. Vi på Feministiskt initiativ inser att förbud mot abort inte leder till färre aborter. Abort har varit lagligt i Sverige i 40 år och vi vill stå upp för allas rätt till fri abort.

En diskuterande text som handlar om etik och abort. De olika etiska begreppen sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik förklaras och vidare diskuteras aborter utifrån detta. Diskussionen utgår från en artikel publicerad i Metro om att kvinnor i Sverige gör upprepade aborter i allt högre utsträckning. Abort kan ge modern konsekvenser i form av depression, nedstämdhet och skuldkänslor. Fall 1 Adya bor i Indien och lever i en fattig familj, hon och hennes man har en dotter. När dottern blir äldre och ska gifta sig kommer familjen att behöva betala en stor hemgift till den blivande svärsonens familj.
Puranen

Abort inom olika religioner | Etik | Religionskunskap A .. Foto. Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik by Johan Svahn Foto. 17 jan 2018 Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter.

De olika etiska begreppen sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik förklaras och vidare diskuteras aborter utifrån detta. Diskussionen utgår från en artikel publicerad i Metro om att kvinnor i Sverige gör upprepade aborter i allt högre utsträckning. Abort kan ge modern konsekvenser i form av depression, nedstämdhet och skuldkänslor.
Saklig grund för avsked

Pliktetik och abort månadskort länstrafiken
sparsam skatt seminarium
stockholms stadsbibliotek e-böcker
skatteverket flytta från sverige
dollar wechselkurs commerzbank
spel multiplikation
varva ner kom i takt med livet

HIMMEL OCH JORD - UR.se

De olika etiska begreppen sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik förklaras och vidare diskuteras aborter utifrån detta. Diskussionen utgår från en artikel publicerad i Metro om att kvinnor i Sverige gör upprepade aborter i allt högre utsträckning. abort och vårdande/omvårdnad i dag. Sökningen var begränsad till artiklar publicerade mellan åren 2000 och 2015. Artiklarna är inte enbart från Finland utan även från andra länder som t.ex.